Right – Du har klubban till höger om dig när du skjuter. Vänster hand överst på klubban. Ungefär 2 av 10 innebandyspelare är rightfattade. 

Left – Du har klubban till vänster om dig när du skjuter. Höger hand överst på klubban. Ungefär 8 av 10 innebandyspelare är leftfattade. 

Left/Right